Årets teorikurs


Teorikursen för PPL/UL 2017/18 började måndag 2017-08-28 kl. 18 i Medborgarskolans lokaler i Umeå (bredvid SF Filmstaden kartlänk). Grundupplägget är att vi träffas varje måndagkväll utom storhelger mellan 18-21. Heldagar på några lördagar kan också förekomma. Preliminärt schema återfinns nedan.

För en allmän beskrivning av teoriutbildningen, se Teoriutbildning. För information om provtillfällen för skarpa prov, se sist i detta dokument. Har ni frågor kring kursen, kontakta teoriansvarig (välj Flygskolan i dokumentet).

Teorikurs 2017/2018

Schemat ser nominellt ut som följer. Schemat är preliminellt och kan komma att ändras.

 • Informationträff.
 • Navigation och färdplanering (Navigation – NAV) – 5 veckor.
 • Flygplan generellt (Aircraft General Knowledge – AGK) – 4 veckor.
 • Skolprov NAV+AGK.
 • Flygningens grundprinciper (Principles of Flight – POF) – 3 veckor.
 • Skolprov POF+rest.
 • Människans förutsättningar och begränsningar (Human Performance – HP) – 2 veckor.
 • Meteorologi (Meteorology – MET) – 5 veckor.
 • Skolprov MET+HP+rest.
 • Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder (Air Law – AL) och operativa procedurer (Operational Procedures – OP) – 4 veckor.
 • Flygradiokommunikation (VFR Communications – COM) – 2 veckor.
 • Skolprov AL+OP+COM+rest.
 • Prestanda och färdplanering (Performance – PERF) – 4 veckor.
 • Skolprov PERF+rest.

Höstschemat i tabellformat:

Vecka Datum Ämne Tillfälle Personer
35 2017-08-28 Info NBö, RHa
36 2017-09-04 NAV 1/5 MJo
37 2017-09-11 NAV 2/5 MJo
38 2017-09-18 NAV 3/5 MJo
39 2017-09-25 NAV 4/5 MJo
40 2017-10-02 NAV 5/5 MJo
41 2017-10-09 AGK 1/4 RHa
42 2017-10-16 AGK 2/4 RHa
43 2017-10-23 AGK 3/4 RHa
44 2017-10-30 AGK 4/4 RHa
45 2017-11-06 NAV+AGK Skolprov NBö
46 2017-11-13 POF 1/3 PGr
47 2017-11-20 POF 2/3 PGr
48 2017-11-27 POF 3/3 PGr
49 2017-12-04 POF+rest Skolprov NBö
50 2017-12-11 HP 1/2 TAn, VPa
51 2017-12-18 HP 2/2 TAn, VPa
52 2017-12-25 – Jul –

Personer

 • NBö – Niclas Börlin
 • RHa – Roland Hansson
 • MJo – Mats Johansson
 • PGr – Per Green
 • TAn – Tonny Andersen
 • VPa – Veronika Paro

Skarpa PPL-prov

Tider

Vi strävar efter att lägga tillfällen för skarpa prov onsdagar de två veckorna som följer efter skolproven. Förhandsanmälan krävs, se anmälningsrutiner nedan. Vi rekommenderar att ni satsar på de skarpa proven så fort ni klarat av skolproven i två ämnen.

För hösten 2017 är följande prov + provvakter inplanerade:

 • v. 46 onsdag 15/11 – Göran.
 • v. 47 onsdag 22/11 – Göran.
 • v. 50 onsdag 13/12 – Petter.
 • v. 51 onsdag 20/12 – Petter.

Plats: Medborgarskolan, Umeå. Tid 18-21.

Anmälningsrutiner

Meddela intresse att skriva skarpt senast 3 dagar i förväg (provvakten måste meddela TS senast 48 timmar före).

Anmälan görs via epost till provvakten (Petter – pettersv@gmail.XYZ eller Göran – goran.bostedt@sekon.slu.XYZ) och kursansvarig Niclas Börlin (niclas.borlin@cs.umu.XYZ). (Byt ut XYZ mot com resp. se i mail-adressen.) Ange namn, personnummer, vilka prov ni är intresserade att skriva samt ett telefonnummer där ni kan nås på provdagen.

Ni är inte tvingade att skriva alla prov ni meddelat i förväg, men meddela helst provvakten i mailet hur ni tänker, t.ex. ”Jag vill skriva AGK och POF och eventuellt också HP.”