Skolprov


PPL

Enligt regelverket skall vi som utbildare försäkra oss om att eleven har tillräckliga kunskaper innan examination. Eftersom det, till skillnad från många andra utbildningar inte finns någon direkt koppling mellan litteraturen och examinationen är detta en utmaning.

Transportstyrelsens (TS) examination grundar sig på dom kunskapskrav som är beskrivna i Syllabus och måldokument för PPL, gällande från 2015-09-01. Syllabus och måldokument gällande fram till 2015-08-31 finns här.

Vi har en egen databas med prov inom de 9 ämnen som eleven får skriva under teorikursens gång. Med målsättningen att eleven skall klara det skarpa provet vid första tillfälle ställer vi krav på 80% rätt på våra skolprov, vilket är högre än de 75% som krävs på de skarpa proven.

Godkänt skolprov krävs före ”klarmarkering” i Transportstyrelsens examinationssystem PEXO.

I händelse av underkänt TS-teoriprov krävs nytt godkänt skolprov för nästa ”klarmarkering”. Detta nya skolprov får genomföras tidigast 2 veckor efter det underkända TS-provet.

UL

Som UL-elev har du tillgång till samma skolprov som PPL-eleven.

Enligt rutiner beskrivna under Skarpa prov använder vi samma provsystem för teoriexamination av UL-elevens teorikunskaper.