Besök oss


Välkommen att flygledes besöka Umeå Flygklubb.

Som ett led i strävan att skapa en välkomnande flygplats har Umeå Airport beslutat att inte debitera förhöjd avgift för start/landning utanför flygplatsens öppethållandetid för flygplan med MTOW upp till 2000kg under förutsättning att PPR inhämtats enligt anvisningar i AIP. Umeå Flygklubb välkomnar detta beslut.

Flygtrafikledningen i Umeå har öppet H24. Telefon till flygtrafikledningen 090-716171.

Beträffande flygplatsens öppethållande se Notam.

Ett annat förhållande som underlättar för flygande besökare är att flygplatsen gjort en tydlig avgränsning, med staket, mellan det säkerhetsklassade området vid terminal och bana och “General Aviation Area” där bland annat klubben har sina lokaler.

Umeå Airport torde vara Sveriges mest centralt belägna trafikflygplats av någon storlek, (4 km till centrala Umeå). Hotell och restaurang finns inom 1 km från flygplatsen. Närmaste hotell är Hotell Botnia, och närmaste restaurang är serveringen i terminalbyggnaden och Times Kitchen/Hotell Botnia på vägen in till centrum.

Flygplansparkering för besökande finns i anslutning till tankanläggning för 100LL och om den är full på gräsytan mellan flygklubben och JonAir. Se karta,

Flygplansparkeringen vid tankanläggningen rymmer bara ett fåtal flygplan. Ställ flygplanet så att anslutningarna till Walthers Flygservice, JonAir och tankanläggningen INTE blockeras.

Du når tankanläggningen och “General Aviation Area” via taxibana D. Flera detaljer för flygplatsen ser du på denna AIP-karta.

Tankning, AirBP, ordnas via Umeåtornet, både för 100LL och Jet A1, annars finns korttankning för 100LLvid tankanläggningen.

In och utpasseringspunkter samt VFR-väntlägen ser du på denna AIP-karta.

Ni som vill ha lite hjälp kontaktar någon klubbrepresentant, se kontakta oss, innan ni kommer eller innan ni åker, så ordnar vi det.

Om klubbstugan är öppen är Ni välkomna att nyttja vår dator för briefingtjänst, och där finns möjlighet att köpa kaffe eller te samt tillgång till toalett.

Vill du beställa taxi ringer du ex vis Umeå taxi 090-770000 och beställer den till Umeå Flygplats, Grind 4.

Till höger om gånggrinden finns en knapp så att ni själv kan ta er ut från flygplatsen.

För att komma in på flygplatsen tar Ni endera hjälp av någon från Umeå flygklubb eller så ringer Ni räddningsledaren på Umeå Airport tel 070-5986131 när ni kommer till grind 4.

Vägbeskrivning för dig som vill besöka Umeå Flygklubb och färdas med bil eller cykel:

Från rondellen vid flygplatsen åker du mot Obbola/Holmsund, sväng in på första avtagsväg till höger, efter c:a 20 m svänger du vänster och fortsätter sen c.a 100 m fram till en parkering på vänster sida vid skyltar JonAir/Walthers/Flygklubbar. Din kontaktperson hos Umeå Flygklubb möter vid grinden.

Vill ni mata in en gatuadress i ert kartprogram, använd Norra Obbolavägen 229, Umeå. GPS-koordinaterna för grinden är 63.7896, 20.2981.