Historia


Den 20 juni 1940 bildade ett antal flygentusiaster i Västerbotten UMEå FLYGKLUBB. Under 1940 och 1950 talet hade klubben sin verksamhet på flygfälten i Olofsfors och Vännäs samt vintertid på Umeälven is i centrala Umeå.

Flygverksamheten under dom första seklerna var segelflyg, modellflyg och en mindre del motorflyg.

Klubben anslöt sig redan 1941 till Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK).

Idag, hösten 2019, har klubben närmare 80 medlemmar och äger 2 st flygplan varav Cessnan med SMA-dieseln är den enda i Sverige. Klubben köpte den hösten 2008 med tanke på att ge medlemmarna större rörelsefrihet med sitt flygande utan dom begränsningar som den minskade tillgången på flygbensin ger.

Klubben firade stt 70 årsjubileum 2010, samtidigt som Civilfyget i Sverige firade 100 år.