Provrutiner


(Målgrupp: klubbens teorielever och intresserade)

PPL

Innan du kan genomföra ett examinerande teoriprov för Transportstyrelsen (TS) måste vi skicka in en elevanmälan till TS som sedan registrerar dig i provsystemet och mot postförskott skickar inkoggningsuppgifter till dig. Postförskottsbeloppet är avgiften för en omgång teoriprov, 9 prov á 570 kr = 5130 kr + porto. (nov 2012)

Eventuella omprov, 570 kr per prov, betalas i samband med certifikatlösen.

Teoriproven sker i datormiljö och övervakas av TS-godkänd provvakt. Bokning av provtillfälle, lokal och provvakt sker genom klubben. Provvakten avlönas av Transportstyrelsen.

Du får direkt efter genomfört prov besked om det är godkänt eller inte.

Enligt gällande bestämmelser skall alla prov genomföras med godkänt resultat vid maximalt 6 tillfällen (ett provtillfälle är en period om 14 dagar efter “första prov”) och det tillåts maximalt 4 försök per ämne. Från slutet av månaden när  första prov görs har du 18 månader på dig tills alla teoriprov måste vara godkända. Om inte är det att börja om från början.

Teoriproven består av 20 st flervalsfrågor per ämne och för godkänt resultat krävs minst 75% rätt. (Detta kommenterades av någon: “Jag vill inte åka med nån som har 25% fel”)

En vanlig kritik mot examination med flervalsfrågor är att dom inte mäter kunskap utan mer läsförståelse. Detta är ingenting som vi kan påverka förutom att tips om att “Läs frågan, läs frågan och läs den en gång till”

Tiderna för teoriproven varierar mellan 30 min och 1½ tim per ämne.

Uppgifter om tillåtna hjälpmedel får du av kursledningen. Uppgifterna finns också i demomodulen

Till sist här är en länk till en demomodul av TS-examinationssystem. (PEXO)

Frågorna i demo-modulen är på engelska, men i PPL-examinationen är frågorna på svenska om inte annat begärts i samband med elevanmälan.

Lycka till!

 

UL

UL-elevens teorikunskaper examineras av klubben.

Vi gör denna examination i samma system som våra skolprov.

Teoriexaminatioen görs en viss tid efter senaste kurstillfälle för respektive ämne.