Med flygplan


Välkommen att flygledes besöka Umeå Flygklubb.

Som ett led i strävan att skapa en välkomnande flygplats har Umeå Airport beslutat att inte debitera förhöjd avgift för start/landning utanför flygplatsens öppethållandetid för flygplan med MTOW upp till 2000kg under förutsättning att PPR inhämtats enligt anvisningar i AIP. Umeå Flygklubb välkomnar detta beslut.

Flygtrafikledningen i Umeå har öppet H24. Telefon till flygtrafikledningen 090-716171.

Beträffande flygplatsens öppethållande se Notam.

Ett annat förhållande som underlättar för flygande besökare är att flygplasen gjort en tydlig avgränsning, med staket, mellan det säkerhetsklassade området vid terminal och bana och “General Aviation Area” där bland annat klubben har sina lokaler.

Umeå Airport är Sveriges mest centralt belägna trafikflygplats. 4 km till centrala Umeå. Hotell och restaurang finns inom 1 km från flygplatsen. Närmast hotell är Hotell Botnia, och närmaste restaurang är serveringen i treminalbyggnaden och Times Kitchen.

Flygplanparkering för besökande är i anslutning till tankanläggning för 100LL och om den är full på gräsytan mellan flygklubben och JonAir. Se karta,

Flygplanparkeringen vid tankanläggningen rymmer bara ett fåtal flygplan. Ställ flygplanet så att anslutningarna till Walthers Flygservice, JonAIr och till tankanläggningen INTE blockeras.

Du når “General Aviation Area” via taxibana D. Flera detaljer för flygplatsen ser du på denna AIP-karta.

Tankning, Statoil, ordnas via Umeåtornet, både för 100LL och Jet A1.

In och utpasseringpunkter samt VFR-väntlägen ser du på denna AIP-karta.

Ni som vill ha lite hjälp kontaktar någon klubbrepresentant, se kontakta oss, innan ni kommer eller innan ni åker, så ordnar vi det.

Om klubbstugan är öppen är Ni välkomna att nyttja vår dator för briefingtjänst, och där finns möjlighet att köpa kaffe eller te samt tillgång till toalett.

Vill du beställa taxi ringer du ex vis Umeå taxi 090-770000 och beställer den till Umeå Flygplats Grind 4.

Till höger om gånggrinden finns en knapp så att ni själv kan ta er ut från flygplatsen.

För att komma in på flygplatsen har Ni endera hjälp av någon från Umeå flygklubb eller så ringer Ni räddningsledaren på Umeå AIrport tel 070-5986131 när ni kommer till grind 4.