Styrelsen


Vår plats i Allmänflygsverige

Sedan 1943 är Umeå Flygklubb medlem i Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) som är riksorganisationen för Sveriges flygklubbar och vars huvuduppgift är att bevaka klubbmedlemmarnas intressen i bestämmelse- och myndighetsfrågor.

Klubben är genom KSAK-Motorflygförbund anslutet till Flygsportförbundet med dess lokalavdelning Västerbottens Flygsportförbund. Flygsportförbundet är en av de större förbunden i Riksidrottsförbundet.

Klubbens ledning.

Styrelsen kan kontaktas genom e-post under porträtten nedan eller med telefonnummer till ordförande Mats 070-6827056 eller kassören Tore 070-6469398

Mats Johansson
Ordförande, Skolchef
Kontakta styrelsen
Niclas Börlin
Teoriansvarig
Tore Stigbrand
Kassör
kontakta kassören
Janne Holmner
Motorflygchef, Flygsäkerhetsansvarig
kontakta säkerhetsansvarig
Per Jonasson
Sekreterare
Per Green
UL ansvarig
Benjamin Ödling
Teknisk chef
Martin Gunhaga
Bitr. Kassör
Per Rogne
Stugfogde