Brandflyg


Ingen brand här, men en rökpelare kan ses på många mils avstånd av våra spanare

Umeå flygklubb deltar som en del av skogsbrandskyddet i Västerbotten genom att under vissa sommarveckor från luften bevaka våra skogar samt ifall vi upptäcker brand bistå räddningstjänsten med lufttjänster.