Flygutbildning UL


Information om Ultralätt (UL) flygutbildning i Umeå Flygklubb.

 

Teoriutbildning

Vår teoriutbildning för Ultralätt certifikat, sker i samarbete med utbildningen till
privatflygcertifikat, PPL. Teorikurserna börjar normalt i mitten av september och
sker i studiecirkelform med en träff per vecka, normalt tisdagar kl 18-21. Pågår
med avbrott för jul och andra storhelger fram till i början av maj. Under kursen görs
ett prov för varje ämne, allt eftersom de olika ämnesområden är klara. Information
om exakt startdatum för teorikurserna hittar du på vår hemsida. Någon förhandsanmälan
behövs inte. Anmälan till teoriutbildningen gör du efter första teoriträff som är mera
av en informationsträff.

Kostnad för teorikursen är 6000 kr och betalas vid kursstart. Utöver kurstillfällena skall
du räkna med en hel del egna studier. Kurslitteraturen är på svenska, och den kan du köpa
själv från KSAB tel 08-7646080 eller via kursledningen.. Böckerna kostar 5800 kr  och
till detta tillkommer flygpaketet (elevhandbok, loggbok, TMA karta) vilket kostar 1200 kr.

Under kursen läser vi följande 9 ämnen:

 • Luftfartyg generellt. Flygplanskonstruktion. Flygmotorer. Flyginstrument.
 • Flygningens grundprinciper, aerodynamik Krafter som verkar på flygplan.
  Luftens rörelse kring flygplanskropp, vingar och propeller. Kritiska lägen
 • Meteorologi . Allmän väderlära. Atmosfärens uppbyggnad. Tolkning av
  väderinformation. Väderbegränsningar för visuellt flygande.
 • Prestanda och färdplanering . Innehåll i flygplanshandböcker. Beräkna start
  och landningssträckor. Effektuttag/Bränsleförbrukning/Fart.
 • Navigation. Flygkartor. Jordmagnetism. Koordinatsystem. Riktningar.
  Navigationsberäkningar. Hjälpmedel för navigationsberäkningar
 • Flygradiotelefoni. Standardfraseologi för flygradiotrafik. Tränas sen vidare
  under den praktiska utbildningen.
 • Människans förutsättningar och begränsningar . Hur vi påverkas under olika
  förhållande i luften. Våra begränsningar på högre höjd. Villor.
 • Flygoperativa procedurer. Trafikregler för flygtrafik.
 • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder. Lagar och bestämmelser för vårt flygande.

Innan du påbörjar teoriutbildningen kan det vara lämpligt att göra en
flygläkarundersökning, klass 2. Flygläkaren kan du hitta via transportstyrelsens
hemsida http://www.transportstyrelsen.se.

Elevtillståndet behöver du innan påbörjar den praktiska flygutbildningen Du kan få
elevtillstånd från 17 års ålder. Du behöver en flygläkarundersökning, personbevis
från skatteverket och lämplighetsintyg utfärdat av polisen. Elevtillstånd söks hos
transportstyrelsen, mer information hittar du på deras hemsida. Elevtillstånd med 2
års giltighet kostar c:a 1600 kr.

Nästa steg i utbildningen för Ultralätt Certifikat, UL, är den praktiska flygutbildningen
som sker hos Umeå Flygklubb. Denna del av utbildningen omfattar minst 25 timmars
flygning vara minst 20 tim skall vara tillsammans med lärare (DK) och minst 5 tim
som du flyger ensam (EK). Tidpunkter för flygning görs upp individuellt mellan elev
och lärare. Den praktiska flygningen kan starta så snart du har ett elevtillstånd, men
ett gott råd är att ha teoridelen godkänd innan det blir för många flygtimmar.

Under den praktiska flygutbildningen får du lära dig flygplanets manövrering i luften,
start och landning, tillämpning av navigationskunskaperna, flygning i olika
väderförhållanden, uppträdande på och kring flygplatser (i Umeå och på andra
ställen), radiokommunikation, handlande i nödlägen, samt dom övriga kunskaperna
som hör till ”Good Airmenship” och flygning under visuella förhållanden.

SEYYC

I Umeå Flygklubb skolar vi med ett Jabiru UL450. Timkostnad för skolningen är i
dagsläget cirka 1200 kr/flygtimma. Räkna med att en flygtimma tar 2,5 -3 timmar
inkl genomgång före och efter flygning. Kostnaden för den praktiska utbildningen består
av 2 delar, dels flygplans hyran som du som medlem betalar till klubben i förskott i poster
om minst 4000 kr, dels lärararvode som betalas till flygläraren efter varje lektion. Vi driver
ingen utbildning på kredit.

Flygutbildningen avslutas med ett praktiskt flygprov inför klubbens skolchef eller av denne
utsedd kontrollant. Om flygprovet går bra så skickas ansökan om certifikat till
transportstyrelsen och efter några veckor får du lösa ut certifikatet mot postförskott
och du kan fortsätta din flygutbildning på egen hand. Det krävs att du flyger
ytterligare 15 timmar EK (ensam flygning) innan du får ta passagerare med dig.

Utöver nämnda kostnader tillkommer medlemsavgiften i Umeå Flygklubb, c:a 2740
kr/år. Om du flyger mindre än 12 timmar per år, så måste du förnya din
flygbehörighet i form av en kompetenskontroll för kontrollant eller flyglärare.

Läkarintyg skall förnyas vart 5:e, vart annat eller varje år beroende på din ålder.

Normal tid för flygutbildningen är att teoriutbildningen påbörjas hösten (år 1) och
pågår till tidig vår (år 2). Den praktiska utbildningen påbörjas under våren (år 2),
fortsätter under sommaren och hösten (år 2). Att bestämma ett exakt slutdatum är är
svårt då det beror på olika faktorer såsom hur mycket tid du kan sätta av för din
flygutbildning, flyglärare och väder men en bra sommar så kan man hinna rätt
stor del av skolningen,

Den totala kostnaden för en utbildning är också svår att ange exakt men den senaste
eleven som utbildades hade en kostnad på 48000 kronor (alla kostnader ovan inkluderade).
Räkna med att det ligger i spannet 45000-55000 Kronor.

003

Välkommen i flygarnas trevliga tillvaro.

För ytterligare information skicka ett mail till utbildning@umeaflygklubb.se.

Om du tycker att detta verkar intressant och vill prova på, kontakta undertecknad för
överenskommelse om en provlektion. Kostar 1200 kr för c:a 40 min flygning. Får
tillgodoräknas i flygtiden om du påbörjar en utbildning inom ett år.

Umeå i Juni 2023.

Per Green
Utbildningsansvarig
Tel: 0720-700318
per.green@cavenet.se