Våra flygplan


Efter översyn och anpassning av flygplanflottan har klubben 2 st egna flygplan och årsvis överenskommelse om inhyrning av ett UL-flygplan.

SE-GVS, PIPER PA28-161 WARRIOR.

“Sigge” under Öppet hus sommaren 2017

Vår PA28-161, SE-GVS, “Sigge”, har varit i klubbens ägo sen den var ny, 1978. Redan då var klubben i framkant beträffande köp av delvis nyutvecklade flygplan. Modellen har den av Piper då nyutvecklade trapetsformade yttre delen av vingen. Den vingformen gör att flygplanet får en bättre roderharmoni jämfört med tidigare raka vingmodeller.

“Sigge” är idag, 2018, vårt huvudsakliga flygplan för skolning och medlemmarnas lokala flygningar, men är också användbart för längre resor.

Efter mer än 30 år och drygt 11000 flygtimmar genomgick den i början av år  2015 en ordentlig uppfräschning i form av omlackering och ny invändig klädsel.

TEKNISKA FAKTA:

Motor: Lycoming O 320. 4-cylindrig boxermotor. 160 hk.

4-sitsigt

Maximalt tillåten flygvikt: 1055 kg. Tomvikt: 700 kg.

Tankvolym: 182 lit

Fart vid normalt effektuttag: 100 knop. (185 km/tim). Bränsleförbrukning: 30 lit/tim.

Instrument mm:: Garmin GPS430 med moving map, enkel autopilot med kurshållning, dubbla höjdmätare vilket gör att flygplanet är godkänt för instrumentflygning.

ÖVRIG INFORMATION OCH KURIOSA:

I och med tillåtna motorgångtider är det motor nr 6 som nu håller flygplanet i luften.

Bland de längre resor som Sigge varit med om kan särskilt nämnas resorna till England, Tyskland, Spanien, Danmark och nu senast till Litauen.

Flygtid till några orter från Umeå, utan hänsyn till medvind eller motvind:

Till Västerås: 2 tim 45 min, Till Norrtälje, via Sundsvall: 2 tim 50 min.
Västerås och Norrtälje är lämpligaste flygplatsalternativen för resa till Stockholm med klubbflyg.

Till Luleå: 1 tim 10 min.

Till Jönköping: 4 tim 5 min.

Till Göteborg/Säve: 4 tim 25 min.

Till Vasa: 40 min.

Till Bodö: 2 tim 35 min.

Lite om lastbegränsningar:

För en resa för 3 personer som tillsammans väger 195 kg och har med sig 30 kg bagage får man starta med maximalt 182 liter bränsle. Med föreskrivna bränslereserver blir maximal flygtid drygt 5 timmar. För bekvämlighetens skull bör flygtiden för en delsträcka av en längre resa inte överstiga 3 tim.

SE-LXG, CESSNA 182 MED SMA DIESELMOTOR.LXG

Efter en längre tids diskussioner inom klubben om framtida flygplan var vi redo att under hösten 2008 köpa ett nytt flygplan.
Valet föll på en Cessna 182 som hos säljaren i Norge hade utrustats med en modern flygdieselmotor av fransk tillverkning.
Främsta motiv till val av detta flygplan var att motorn drivs med flygfotogen, Jet A1, samma bränsle som stora flygplan, och därmed den mycket bättre tillgången till tankningsmöjligheter.
Andra motiv var: lägre bränsleförbrukning, modern motorteknik, nyligen omlackerat och invändigt fräscht flygplan.

TEKNISKA FAKTA:

Motor: SMA SR305-230, fyrcylindrig dieselmotor boxertyp
försedd med intercooler och turbo.
Detta är f n enda certifierade dieselmotorn
från grunden utvecklad för flyg. Andra dieslar är konverterade bilmotorer.

4-sitsigt

Maximalt tillåten flygvikt: 1338 kg. Tomvikt: 832 kg.

Tankvolym: 330 lit

Fart vid normalt effektuttag: 110 knop. (204 km/tim). Bränsleförbrukning: 30 lit/tim.

Instrument mm: Garmin GPS430 med moving map, autopilot med GPS-följning och höjdhållning, dubbla höjdmätare mm vilket gör att flygplanet är godkänt för instrumentflygning.

ÖVRIG INFORMATION OCH KURIOSA:

Med SE-LXG “Kryssgustav” anser vi att Umeå Flygklubb har Sveriges mest prisvärda reseflygmaskin. Den går inte så fort men har överlägsen räckvidd på grund av den stora tankvolymen och den för motorstorleken låga bränsleförbrukningen. Dessutom är lastförmågan mycket bra. Till prisvärdheten bidrar också det lägre literpriset på flygfotogen jämfört med flygbensin.

Efter start med fulla bränsletankar går det flyga non stop från Umeå till Paris. Hindras troligen på grund av att något annat hinner bli fullt under de 10 tim som den flygningen tar.

Flygplanets utrustning med höjdhållande autopilot och GPSS-konverter gör att en flygning enligt instrumentflygreglerna kan bli en mycket bekväm resa. Benutrymmet för passagerare i baksätet slår allt reguljärt flyg.

Flygtid till några orter från Umeå, utan hänsyn till medvind eller motvind:

Till Västerås: 2 tim 30 min, Till Norrtälje, via Sundsvall: 2 tim 40 min.
Västerås och Norrtälje är flygplatsalternativen för resa till Stockholm med klubbflyg.

Till Luleå: 1 tim 5 min.

Till Jönköping: 3 tim 45 min.

Till Göteborg/Säve: 4 tim.

Till Vasa: 35 min.

Till Bodö: 2 tim 20 min.

Lite om lastbegränsningar:

Man kan vara 4 personer som tillsammans väger 360 kg ha med 5 kg bagage vardera och ändå tanka för flygning i 4 tim 30 min.

SE-YYC, JABIRU UL-BSEYYC

SE-YYC, “YngveCesar”, är det UL-flygplan som klubben hyr. UL (Ultralight) betyder att flygplanets maximal startvikt inte får överstiga 450 kg.

Utbildningen för att flyga UL är cirka 25-30 timmar och kostnaden för ett certifikat blir lägre jämfört med ett PPL-certifikat. UL kan ses som luftens moped med de begränsningar och friheter som det innebär. Det hindrar dock inte att längre resor kan göras. UL flygs i Umeå flygklubb under vår till höst (april-november).

Reglerna för service och underhåll gör också att flygning med UL upplevs enklare.
En av de trevligare resor som gjorts med YngveCesar är den till Friedrichshafen.
Bilden visar YngveCesar på väg till Friedrichshafen.

TEKNISKA FAKTA:

Motor: Jabiru 4-cylindrig boxermotor. 80 hk
2-sitsigt
Maximalt tillåten flygvikt: 450 kg. Tomvikt: 251 kg.
Tankvolym: 64 lit

Fart vid normalt effektuttag:  93 knop. (170 km/tim). Bränsleförbrukning: 13 lit/tim.
Instrument mm: Grundinstrument i form av kompass, höjdmätare och fartmätare. Fäste finns för GPS.

ÖVRIG INFORMATION OCH KURIOSA:

YngveCesar ger de klubbemdlemmar som endera har grundutbildning för UL eller är influgna på typen och har behörigheten införd i certifikatet tillgång till ett trevligt flygplan för i första hand lokala flygningar för själva flygupplevelsen, som ju är grunden för mångas flygintresse.

Flygtid till några orter från Umeå, utan hänsyn till medvind eller motvind:

Till Västerås via Sundsvall: 3 tim 5 min, Till Norrtälje, via Sundsvall: 3 tim.
Västerås och Norrtälje är flygplatsalternativen för resa till Stockholm med klubbflyg.

Till Luleå: 1 tim 20 min.

Till Sundsvall: 1 tim 15 min.

Till Vasa: 40 min. Kräver tillstånd av Finska myndigheten för flygning till Finland.

Lite om lastbegränsningar:

En stor utmaning med UL-flygning är att som pilot eller passagerare hålla en rimlig kroppsvikt. Den tillgängliga tillsatsvikten är 200 kg och med två personer som med kläder väger 80 kg var, återstår 40 kg för bränsle vilket ger 55 lit. Med förbrukningen 13 lit/tim och minst 6 lit kvar i tanken efter flygning blir tillgänglig flygtid cirka 3 timmar.