Bli medlem


Om du är intresserad av flyg och då i första hand motorflyg med mindre flygplan och/eller UL(Ultralight)- flygplan är du välkommen som medlem i Umeå flygklubb.

Som ideell förening välkomnar vi alla flygintresserade.

Via medlemskap i Flygsportförbundet är Umeå flygklubb också medlem i Riksidrottsförbundet.

Medlemmarnas intresse för flyg kan ha olika inriktning, men kan grovt delas in i att man ser intresset som en hobby eller att det är första steget i en yrkeskarriär. Det finns många exempel på medlemmar som gått denna väg till en yrkeskarriär som pilot. Andra sätt att använda ett flygcertifikat utöver som stimulerande fritidsaktivitet är att engagera sig i Frivilliga Flygkåren (en frivillig försvarsorganisation), flyga brandflyg på somrarna, eller att utnyttja eget flyg för tjänsteresor.

Du som tycker detta med flyg verkar lockande är alltså varmt välkommen till klubben. Detaljerna kring utbildning för certifikat finner du ovan under länken utbilding.

För kommande år (2023) är medlemsavgiften, inkl avgifter till KSAK mm, 2740 per kalenderår.
(För medlemmar i annan KSAK-ansluten flygklubb är medlemsavgiften för  gästmedlem 2000 kr per kalenderår). Som ordinarie medlem lånar man även in ett engångsbelopp på 10.000 kr till klubben (gäller inte flygelever gästmedlemmar och UL). Detta lån återfår man vid utträde.

Medlem blir du genom att fylla i, skriva ut, underteckna och skicka in denna Medlemsansökan.

Medlemsavgiften och medlemsinlåningen betalas till klubbens bankgiro 714-7226.

Utträde ur klubben meddelas också skriftligt.