Skolprov


LAPL/PPL

Enligt regelverket skall vi som utbildare försäkra oss om att eleven har tillräckliga kunskaper innan examination. Eftersom det, till skillnad från många andra utbildningar, inte finns någon direkt koppling mellan litteraturen och examinationen är detta en utmaning.

Transportstyrelsens (TS) examination grundar sig på de kunskapskrav som är beskrivna i Syllabus och måldokument för LAPL/PPL, gällande från 2016-12-05.

Vi har en egen databas med prov inom de 9 ämnen som eleven får skriva under teorikursens gång. Godkänt skolprov krävs före “klarmarkering” i Transportstyrelsens examinationssystem PEXO.

I händelse av underkänt TS-teoriprov krävs nytt godkänt skolprov för nästa “klarmarkering”. Detta nya skolprov får genomföras tidigast 2 veckor efter det underkända TS-provet.

UL

Som UL-elev har du tillgång till samma sorts skolprov som PPL-eleven, med justeringar där regelverket skiljer sig åt.

Enligt rutiner beskrivna under Provrutiner använder vi samma provsystem för teoriexamination av UL-elevens teorikunskaper.