Flygsäkerhet


Arbetet med flygsäkerhet är ett av klubbledningens och alla medlemmars verkliga gemensamma intresse. Utan en bra flygsäkerhet går klubben en säker nedläggning till mötes.

Umeå Flygklubb har några tråkiga erfarenheter som grund för nuvarande flygsäkerhetstänk, erfarenheter som vi inte vill uppleva igen.

Grunden för en bra flygsäkerhet är dock i första och sista hand beroende på alla medlemmars goda omdömme, positiva medverkan och medvetenhet om egna och flygplanens begränsningar.

Några bra hjälpmedel i flygsäkerhetsarbetet är:

– ett system för erfarenhetsåterföring, där alla som varit med om något som avviker från normalt rapporterar detta. Den som rapporterar får inte utsättas för klander på grund av rapporten utan alla rapporter måste mötas med uppskattning. I stället är det den som inte rapporterar som skall klandras. Detta synsätt på erfarenhetsrapportering var ett av Svenska flygvapnets metoder för att drastiskt öka sin flygsäkerhet.

Vårt verktyg för denna rapportering har vi i vårt bokningssystem, MyWebLog, i form av Integrerat Rapporteringssystem (IRS). åtkomligt för medlemmar.

– det program, H50P, som dåvarande Luftfartsinspektionen initierade 1998 som syftade till att reducera antalet haverier inom privatflyget med 50% under en 10-årsperiod. Inom ramen för detta progam skrev ett flertal mycket bra skrifter med tips och metoder för höjd flygsäkerhet. Läs och begrunda vad som står i dessa, här hittar du dom

– ett öppet klimat i klubben mellan ledning och medlemmar, så att alla törs och vill diskutera flygsäkerhet.

– regelbundna träffar med flygsäkerhetstema.

Du som funderar kring någon flygsäkerhetsfråga, använd gärna IRS-formuläret så tar styrelsen upp det vid nästa möte.

Om din flygsäkerhetsfråga är akut skicka ett mail till motorflygchef[at]umeaflygklubb.se

Säker flygning är rolig flygning