Main


Umeå flygklubb (UFK) bildades år 1940 och är idag en av de större flygklubbarna i norra Sverige och är anslutna till Kungliga Svenska Aeroklubben, Motorflygförbundet och Flygsportförbundet.

Sedan hösten 2000 har vi egen flygskola för PPL, mörker och UL utbildning.

Klubben äger två IFR-utrustade maskiner, en Piper PA-28-161 (SE-GVS) och en Cessna 182 med SMA dieselmotor (SE-LXG) och disponerar genom avtal ett ultralättflygplan Jabiru 450 (SE-YYC)

Klubben har sin bas i egen hangar och klubbstuga i östra delen av Umeå Airport. Vår postadress är Umeå flygklubb, Box 4042, 904 02 UMEÅ.