Stadgar


Stadgarna för Umeå Flygklubb, med senaste ändringar antagna vid årsmötet 2013, framgår av detta pdf dokument.