Vidareutbildning


Egen vidareutbildning

Viktigaste formen av vidareutbildning är den regelbundna flygning som alla certifikatinnehavare bör idka. Med rätt inställning till det egna flygandet innebär varje flygning nya kunskaper och erfarenheter.

Flygning till andra flygplatser bör regelbundet ingå i den egna flygträningen, gärna tillsammans med någon klubbkompis.

När då denna träning  leder till flygning till andra länder, Finland närmast till hands för oss, har du som PPL-pilot tagit ett viktig steg.

Nästa steg kan vara flygningen söderut till Danmark, Tyskland, Holland, England eller något av dom andra centraleuropeiska länderna. Varför inte kombinera den flygningen med besök på en flygmässa eller liknande tillsammans med klubbkompisar, eller som ren semesterresa med familjen.

Några erfarenheter från sådana resor hittar du under Krönikor(länk)

Frivilliga FlygKåren (FFK)

För dig som vill vara med och göra en samhällsinsats erbjuder FFK dels en grundutbildning för medlem i frivillig försvarsorganistion alternativt Hemvärnet och dessutom speciella flygutbildningar för den verksamheten.

Mörker

Ett naturligt steg i en mer formell vidareutbildning, som vi gärna ser att alla genomför 2-3 år efter PPL-utbildningen, är mörkerskolningen. Den behörigheten ger dig möjlighet att påbörja eller avslut en flygning under mörker.

Vi rekomenderar inte att längre flygningar VFR sker i mörker.

För mer om vår mörkerutbildning se (länk till sidan)

Mot pilotyrket

För dig som mer aktivt vill använda klubbens flygplan för resor i tjänst rekomenderar vi starkt en Instrumentutbildning (IR).

Idag, nov 2012, har vi inte tillstånd för IR-utbildning, som innehåller både teori och praktik, utan hänvisar till Linköpings Flygklubb, Flygteoriskolan, Flyguppdraget med flera så kallade FTO.

Motsvarande hänvisning (exkl Linköpings Flygklubb) gör vi för dig som funderar på en pilotkarriär och söker CPL eller ATPL utbildning.