Omlackering GVS


Diskussioner och beslut på klubbmöten och i klubbens styrelse

Vid klubbens årsmöte 2012, 2013 och 2014 diskuterades flygklubbens framtida flygplanflotta och ett av alternativen var uppfräschning av GVS. Uppfräschning av GVS framstod som det ekonomiskt fördelaktigaste alternativet jämfört med byte till annat flygplan.

Erhållna offerter indikerade en kostnad kring 130 tusen kronor för omlackering och ny invändig klädsel. Till detta skall sen läggas c:a 40 tusen kronor för reparation eller byte av plastdetaljer och mindre plåtreparationer.

Vid årsmötet 2012 fick styrelsen i uppdrag att genomföra uppfräschningen så snart ekonomin tillät.

Under hösten 2012 såg det lovande ut att det skulle kunna göras kommande höst/vinter.

Tyvärr råkade vi under våren och försommaren 2013 drabbas av två st skador, en på GVS och en på LXG vilka gjorde att uppfräschningen av GVS fick senareläggas.

Tack vare bra flygtidsuttag under 2014 kunde styrelsen under hösten 2014 ta beslut om att genomföra planerad, och efterlängtad, uppfräschning av GVS

Flygning till verkstad. December 2014

Planering av flygningen.

Att planera denna flygning i december kräver stor flexibilitet i val av dag för flygningen eftersom det gäller att hitta en dag med flygbart väder hela sträckan och det finns normalt denna årstid mellan fronterna som kommer var ock varannan dag. Beslut om resdag föregicks av flera dagar med noggrann koll av väderprognoser och letande efter internetsidor med molnhöjdsprognoser.

Förstahandsalternativ för resan var den 9 Dec, men den väderinformation jag såg på måndag visade inte flygbart väder. Aktuellt väder på tisdag fm var dock flygbart, men då var det för sent.

Sen kom några dagar med regn, snö och storm varierande. Långtiidsprognoserna indikerade dock flygbart väder till söndag den 14 dec. Vidare studier av dessa indikerade mer och mer att det skulle gå, varför jag tog chansen att bokad biljetter för hemresa på måndag em den 16 dec, detta för att få tag i någorlunda billiga biljetter.

En fördel för denna typ av resa är möjligheten att flyga IFR.

Val av flygväg faller sig ganska naturligt med kortaste vägen över till Finland söderut längs finska kusten till Hangö, över Finska viken vidare genom Estland och sen till Lettland och inre delen av Rigabukten och därefter riktning Kaunas och väl där är det inte långt till Pociunai. Flygtiden för hela sträckan är cirka 6 tim varför det behövs en mellanlandning för tankning och här ligger Turku lämpligt till.

Nästa fas i förberedelserna är att hitta en beskrivning av tänkt färdväg som accepteras i färdplanen. Detta kan kollas dagar i förväg genom att IFR-färdplaner kan testas i systemet. Sträckan Turku-Pociunai fick jag göra om flera gånger innan den accepterades. Eftersom jag inte hade vinduppgifter när jag lämnade in färdplanerna angav jag beräknade flygtider med marginal för motvind. Då behöver man inte tänka på att meddela ny beräknad landningstid under pågående flygning. Om flygtiden blir kortare än angivet är inget som följs upp eller orsakar störning i systemet.

En viktig del i planeringen är kartor, dels för sträckan och dels för inflygningar till tänkta och alternativa landningsplatser. Numera har även jag detta i elektronisk form som i och med abonnemang på Jeppview. Dock ingår inte flygplatskartor i Baltikum i mitt abonnemang, varför det tog några timmar att skriva ut de sidor ur resp lands AIP som jag ville ha. Dessa AIP nås via ARO.lfv.se, länkar och EAD-basic. Registrering, som är gratis, krävs men sen ges tillgång till AIP för hela Europa.

Planering av starttid fick ske utifrån att det blir mörkt i Pociunai kl 16 local tid = kl 15 svensk tid. Alltså beräknad landning senast kl 14 svensk tid. Sex tim flygtid plus minst en timma för tankning mm ger senaste starttid kl 7 svensk tid, alltså blir planerad start kl 6.15 svensk tid, söndag morgon. Då är frågan, är tänkta flygplatser öppna? Ja, Turku har H24 och kortautomat för tankning. Även flygplatserna i Baltikum är öppna så att det finns alternativ i händelse av väderförsämring i Kaunasområdet där Pociunai ligger.

Lördag em/kväll och en koll av TAF för Umeå, Turku och Kaunas ser lovande ut frånsett Prob40 risk för dimma under natten och morgonen i Umeå. Bara att invänta och se.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *